Limnological and ecological characteristics of tropical highland reservoirs in Tigray, Northern Ethiopia

T. Dejenie, T. Asmelash, Luc De Meester, A. Mulugeta, A. Gebrekidan, S. Risch, A. Pals, K. van der Gucht, W. Vyverman, J. Nyssen, J. Deckers, S. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Limnological and ecological characteristics of tropical highland reservoirs in Tigray, Northern Ethiopia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences