Limnological studies on some lakes in the Netherlands. I: A limnological reconnaissance and primary production of Wijde Blik, an artificially deepened lake

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-54
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit