Lineage-dependent spatial and functional organization of the mammalian enteric nervous system

Reena Lasrado, Werend Boesmans, Jens Kleinjung, Carmen Pin, Donald Bell, Leena Bhaw, Sarah McCallum, Hui Zong, Liqun Luo, Hans Clevers, Pieter Vanden Berghe, Vassilis Pachnis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lineage-dependent spatial and functional organization of the mammalian enteric nervous system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences