Lineage tracing in the intestinal epithelium

N. Barker, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lineage tracing in the intestinal epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences