Lineage tracing reveals Lgr5+ stem cell activity in mouse intestinal adenomas

A.G. Schepers, H.J.G. Snippert, D.E. Stange, M. van den Born, J.H. van Es, M. van de Wetering, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

895 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lineage tracing reveals Lgr5+ stem cell activity in mouse intestinal adenomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology