Lineages in Nectriaceae: re-evaluating the generic status of Ilyonectria and allied genera

Lorenzo Lombard, Nicolaas A. van der Merwe, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    94 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Lineages in Nectriaceae: re-evaluating the generic status of Ilyonectria and allied genera'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology