Linguistic coherence: Systems, repertoires and speech communities

F.L.M.P. Hinskens, Gregory R. Guy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

635 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
Aantal pagina's9
TijdschriftLingua
Volume172-173
Nummer van het tijdschriftMarch-April 2016
Vroegere onlinedatum10 mrt 2016
StatusGepubliceerd - 10 mrt 2016

Citeer dit