Linguistic Resources and Cats: How to Use ISOcat, RELcat and SCHEMAcat

Menzo Windhouwer, Ineke Schuurman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linguistic Resources and Cats: How to Use ISOcat, RELcat and SCHEMAcat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences