Linguistic Rights of national Minority. Ten years after Oslo : Recommendations and beyond

A.M.J. Riemersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftProceedings of the Oslo Conference OCSE/OVSE
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit