Linked Edit Rules: A Web Friendly Way of Checking Quality of RDF Data Cubes

A. Meroño-Peñuela, Christophe Dominique Marie Guéret, S. Schlobach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Linked Edit Rules: A Web Friendly Way of Checking Quality of RDF Data Cubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science