Linked Humanities Data: The Next Frontier? A Case-study in Historical Census Data

A. Meroño-Peñuela, A. Ashkpour, L. Rietveld, R. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCEUR Workshop Proceedings
Volume951
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit