LINKED SOURCES: A NETWORK APPROACH TO THE REPERTORY OF SIXTEENTH-CENTURY POLYPHONY

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)272-272
TijdschriftLeonardo
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2014

Citeer dit