Linking above- and belowground multitrophic interactions of plants, herbivores, pathogens, and their antagonists

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Linking above- and belowground multitrophic interactions of plants, herbivores, pathogens, and their antagonists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences