Linking colorectal cancer to Wnt signaling

M. Bienz, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1329 Citaten (Scopus)
377 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-320
TijdschriftCell
Volume103
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit