Linking Data and Publications: Towards a Cross-Disciplinary Approach

M.L. Hoogerwerf, M. Loesch, J. Schirrwagen, S. Callaghan, P. Manghi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)244-254
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Digital Curation
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit