Linking peripheral CD8+ single-cell transcriptomic characteristics of mood disorders underlying with the pathological mechanism

Jing Lu, Lifeng Ma, Jiajun Jiang, Bochao Huang, Tingting Mou, Tingting Huang, Yi Xu, Ming Li, Lin Zhang, Xiaoping Han, Shaohua Hu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e489
TijdschriftClinical and translational medicine
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2021

Citeer dit