Linking plant community heterogeneity to arbuscular mycorrhizae colonizing individual plants: A molecular field study

T.F.J. Van de Voorde, W.H. Van der Putten, H.A. Gamper, W.H.G. Hol, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit