Linking the Kingdom: Enriched Access To A Historiographical Text

C.R. Ribbens, V. de Boer, J. van Doornik, L. Buitinck, M. Marx, T. Veken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

15 Citaten (Scopus)
184 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelK-CAP 13 Proceedings of the seventh international conference on Knowledge capture
UitgeverijAssociation for Computing Machinery (ACM)
Pagina's17-24
ISBN van geprinte versie978-1-4503-2102-0
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit