Linking variation in perception and production in sound change: evidence from Dutch obstruent devoicing

A.C.H. Pinget, R.W.J. Kager, Hans Van de Velde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)660-685
TijdschriftLanguage and Speech
Volume63
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit