Lipopeptide biosynthesis in Pseudomonas fluorescens is regulated by the protease complex ClpAP

Chunxu Song, Gustav Sundqvist, Erik Malm, Irene de Bruijn, Aundy Kumar, J. van de Mortel, Vincent Bulone, Jos Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer29
TijdschriftBMC Microbiology
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit