List of Recommended Deposit Services for SSH: Deliverable 4.3 of the DASISH project

A.Th. Hogenaar, P. Witkamp, M.C. de Bruijne, Arnaud Wijnant, Trond Kvamme, Vigdis Kvalheim, Astrid Recker, Johan Fihn, Torbjörn Berglund, Birger Jerlehag, Anje Müller Gjesdal, Carla Parra, Bamba Dione, Koenraad De Smedt, Claudia Engelhardt, Jens Ludwig, Przemyslaw Lenkiewicz

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

96 Downloads (Pure)

Samenvatting

This report was produced in the context of the project Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH) work package 4.3 Convergence of Data Services. The goal has been to allow the selection and promotion of high-quality deposit services for researchers in the Social Sciences and Humanities (SSH) and to make suggestions for service improvements.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieCopenhagen
UitgeverijUniversity of Copenhagen
Aantal pagina's106
StatusGepubliceerd - 08 dec. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'List of Recommended Deposit Services for SSH: Deliverable 4.3 of the DASISH project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit