Literair Kwartier. De radio as spegel en megafoan fan 'e Fryske literatuer tusken 1945 en 1975

Martijn Kingma, G.T. Jensma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)22-50
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume71
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2022

Citeer dit