Litter quality and environmental controls of home-field advantage effects on litter decomposition

G. F. Veen, G.T. Freschet, A. Ordonez, D.A. Wardle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Citaten (Scopus)
1357 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Litter quality and environmental controls of home-field advantage effects on litter decomposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology