Live and Let die : How climate change affects bottom-up and top-down factors regulating phytoplankton disease

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Donk, Ellen, Promotor
  • Van de Waal, Dedmer, Co-promotor
  • Gsell, Alena, Co-promotor
Datum van toekenning18 apr. 2018
Gedrukte ISBN's9789463323284
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit