Live and let die in the intestinal epithelium

E. Sancho, E. Batlle, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

180 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)763-770
TijdschriftCurrent Opinion in Cell Biology
Volume15
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit