Live imaging of cell division in 3D stem-cell organoid cultures

Ana C F Bolhaqueiro, Richard H van Jaarsveld, Bas Ponsioen, René M Overmeer, Hugo J Snippert, Geert J P L Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Live imaging of cell division in 3D stem-cell organoid cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences