Live imaging of mRNA using RNA-stabilized fluorogenic proteins

Jiahui Wu, Sara Zaccara, Deepak Khuperkar, Hyaeyeong Kim, Marvin E Tanenbaum, Samie R Jaffrey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Fluorogenic RNA aptamers bind and activate the fluorescence of otherwise nonfluorescent dyes. However, fluorogenic aptamers are limited by the small number of fluorogenic dyes suitable for use in live cells. In this communication, fluorogenic proteins whose fluorescence is activated by RNA aptamers are described. Fluorogenic proteins are highly unstable until they bind RNA aptamers inserted into messenger RNAs, resulting in fluorescent RNA-protein complexes that enable live imaging of mRNA in living cells.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)862-865
Aantal pagina's4
TijdschriftNature Methods
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Live imaging of mRNA using RNA-stabilized fluorogenic proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit