Living apart together – Bacterial volatiles influence methanotrophic growth and activity.

A.J. Veraart (Co-auteur), P.V. Garbeva, F. van Beersum, A. Ho, C.A. Hordijk, M. Meima-Franke, A.J. Zweers, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

157 Downloads (Pure)

Zoekresultaten