Living in a fungal world: impact of fungi on soil bacterial niche development

W. De Boer, L.B. Folman, R.C. Summerbell, L. Boddy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1344 Citaten (Scopus)
  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Living in a fungal world: impact of fungi on soil bacterial niche development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences