Living in the twilight: estimating net phytop lankton growth in the Westerschelde estuary, (The Netherlands), by means of an ecosystem model (MOSES)

K.E.R. Soetaert, P.M.J. Herman, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1277-1301
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit