Living longer, working longer?: the impact of subjective life expectancy on retirement intentions and behaviour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Living longer, working longer?: the impact of subjective life expectancy on retirement intentions and behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences