LIWCtools

P. Boot (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 aug. 2016

Citeer dit