LKB1 and AMPK family signaling: the intimate link between cell polarity and energy metabolism.

M. Jansen, J.P. ten Klooster, G.J.A. Offerhaus, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LKB1 and AMPK family signaling: the intimate link between cell polarity and energy metabolism.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences