LKB1 tumor suppressor protein: PARtaker in cell polarity

A.F. Baas, L. Smit, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)312-319
TijdschriftTrends in Cell Biology
Volume14
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit