LLM3D: a log-linear modeling-based method to predict functional gene regulatory interactions from genome-wide expression data.

G. Geeven, H.D. Macgillavry, R. Eggers, M.M. Sassen, J. Verhaagen, A.B. Smit, M.C. De Gunst, R.E. Van Kesteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5313-5327
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit