Local adaptation and the consequences of being dislocated from coevolved enemies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  no abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-268
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume180
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit