Local adaptation of bacteriophages to their bacterial hosts in soil

M. Vos, P.J. Birkett, E. Birch, R.I. Griffiths, A. Buckling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)833-833
TijdschriftScience Magazine
Volume325
Nummer van het tijdschrift5942
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit