Local and Regional Drivers of Environmental Changes in Two Subtropical Montane Ponds (Central China) Over the Last Two Centuries

X. Chen (Co-auteur), S. McGowan, J. Peng, T. Zheng, X. Bai, L. Zeng

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local and Regional Drivers of Environmental Changes in Two Subtropical Montane Ponds (Central China) Over the Last Two Centuries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences