Local and systemic induced responses to cabbage root fly larvae (Delia radicum) in Brassica nigra and B. oleracea

N.M. Van Dam, C.E. Raaijmakers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  72 Citaten (Scopus)
  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Local and systemic induced responses to cabbage root fly larvae (Delia radicum) in Brassica nigra and B. oleracea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds