Local functioning, landscape structuring: drivers of soil microbial community structure and function in peatlands

S. Teurlincx (Co-auteur), A. Heijboer, A.J. Veraart, G.A. Kowalchuk, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local functioning, landscape structuring: drivers of soil microbial community structure and function in peatlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences