Local knowledge, and the problem of civilization. Place, affection and persona in the work of ‘Indonesianists’ Willem F. Stutterheim and Claire Holt in the 1930s’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit