Local Peasants and Global Commodities: Sugar Frontiers in India, Indonesia and the Philippines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42
Aantal pagina's62
TijdschriftAustrian Journal of Historical Studies
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit