Local population decline in rural North-Netherlands. PhD Thesis.

H. Elshof

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Samenvatting

Verdwijnen basisschool betekent niet het einde van het krimpdorp.

Inwoners van krimpdorpen hoeven niet bang te zijn dat het sluiten van een basisschool het einde van het dorp betekent. Het verdwijnen van een school versterkt de uitstroom van bepaalde bevolkingsgroepen slechts in beperkte mate, concludeert Hans Elshof. Bovendien verhuizen net zoveel gezinnen met kinderen naar dorpen mét scholen als naar dorpen zónder scholen.

Noord-Nederland kent in sommige regio’s al enige tijd bevolkingskrimp. Elshof toont aan dat inwoners van dorpen in deze krimpgebieden de afname van de bevolking ervaren als een verlies van voorzieningen en afname van de kwaliteit van de leefomgeving. Volgens hem lijkt er op dorpsniveau een zelfversterkend proces van bevolkingskrimp te bestaan, maar voltrekt dat proces zich erg langzaam. Omdat krimp zo’n langzame ontwikkeling is, kunnen overheden, maatschappelijke instanties en bedrijven redelijk goed inschatten wat nodig is om de gevolgen op te vangen en zijn inwoners van krimpgebieden prima in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie.
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • van Wissen, L.J.G. (Leo), Promotor
  • Mulder, C.H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning29 mei 2017
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9828-0
Elektronische ISBN's978-90-367-9827-3
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local population decline in rural North-Netherlands. PhD Thesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit