Localisation of oxytocin, vasopressin and parts of precursors in the human neonatal adrenal

R. Ravid, H.P. Oosterbaan, B.L. Hansen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-407
TijdschriftHistochemistry
Volume84
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit