Locality in minimalist syntax

H. Broekhuis, Marcel den Dikken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

335 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
Aantal pagina's16
TijdschriftHIL-Manuscripts
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit