Localization of Fibroblast Growth Factor 23 protein in the Rat Hypothalamus

Stan R Ursem, Charlene Diepenbroek, Vesna Bacic, Unga A Unmehopa, Leslie Eggels, Clarissa M Maya-Monteiro, Annemieke C Heijboer, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Localization of Fibroblast Growth Factor 23 protein in the Rat Hypothalamus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences