Localized Translation of gurken/TGF-α mRNA during Axis Specification Is Controlled by Access to Orb/CPEB on Processing Bodies

Alexander Davidson, Richard M Parton, Catherine Rabouille, Timothy T Weil, Ilan Davis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Localized Translation of gurken/TGF-α mRNA during Axis Specification Is Controlled by Access to Orb/CPEB on Processing Bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds