Location and color biases have different influences on selective attention.

J.H. Fecteau, I.V. Korjoukov, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)996-1005
TijdschriftVision Research
Volume49
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit