Log lineaire en gegeneraliseerde lineaire modellen in sociologisch onderzoek

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieVoorburg
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit