Lokale Omroep: de experimenten in Nederland.

D. Gorter, [No Value] T. Maesser, [No Value] N. Jankowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-47
TijdschriftIntermediair
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit